Bæredygtighed

Vision

Scandinavian Springs vision er at skabe et grønt og bæredygtigt samfund ved at ændre på den måde, vi forbruger på.

Vi gør dette muligt via vores onlineshop, hvor du som forbruger kan være sikker på at de produkter, du køber, er bæredygtige (fx i produktionen, materialet, emballagen eller måden de bruges på).

Alle brands og producenter, som vi samarbejder med samt hvert produkt, der sælges, er nøje udvalgt ud fra de FN verdensmål, der er særligt relateret til klima og biodiversitet. Derudover adresserer vi også verdensmål 17 "partnerskaber for handling" ved at lave partnerskaber med bæredygtige producenter og bringe deres produkter ud til forbrugerne.

Under hvert produkt kan du se, hvilke bæredygtighedskriterier det lever op til.

Vores indflydelse

For hvert købt produkt planter vi træer gennem Eden Reforestation Projects eller indsamler plastikaffald gennem Empower AS (læs mere nedenfor). Indtil videre har vi bidraget med:

0

trees


pledged to be planted by our partners

0

kg of CO₂


removed by our tree pledges annually

Vi støtter træplantning

I kampen mod klimaændringer er træer en enestående ressource. Mens fossile brændstoffer udsender planetopvarmende kulstof, når vi brænder dem, absorberer træer kulstof for at vokse. De opbevarer det kulstof i sig selv, i deres bagagerum, rødder og omgivende jord, i en proces kendt som kulstofbinding. Til gengæld frigiver de ilt, selve molekylet, vi skal trække vejret.

Når du køber produkter hos os, planter vi mangrovetræer på dine vegne i enten Madagaskar, Mozambique eller Kenya. Dette giver afgørende indkomst til lokale landsbyboere, så de kan forsørge deres familier igen. Træplantningen lettes og spores af Verdn og udføres af Eden Reforestation Projects. Du er i stand til at spore din egen unikke effekt efter at have købt produktet.

Eden Reforestation Projects tager en holistisk tilgang til skovrejsning og økologisk restaurering. De samarbejder med landsbyer, der er forpligtet til at restaurere deres skov, og ansætter og træner derefter lokalbefolkningen til at plante nye træer. Genplantningen giver landsbyboerne en konsekvent indkomst, der hjælper dem med at forsørge deres familier. Landsbyboerne beskytter deres nye skove, fordi de har en interesse i dem, og som følge heraf er plantens overlevelsesrate forbløffende 80%. Når der regnes med naturlig generation, er satsen endnu højere. Kun indfødte træer er nogensinde plantet.

Vi støtter indsamling af plastikaffald

Mere end 350 millioner tons plast produceres hvert år - hvoraf halvdelen er beregnet til engangsbrug, og mindre end 10% af det nogensinde genanvendes. Fra dette astronomiske tal ender kun omkring 2,3% i havene, men det betyder stadig, at der hvert år tilføjes 8 millioner tons plastaffald til havene; svarende til en skraldespand, der blev dumpet hvert minut. Antallet vokser også hurtigt, og det anslås, at plastik kan opveje fisk i havet i 2050.

Når du køber et produkt hos os, så støtter du bekæmpelsen af plastikaffald med dit køb. For overskuddet fjerner vi nemlig plastik fra forurenede floder og kyster i Sydøstasien og Afrika, hvilket dækkes af vores overskud fra salget.

Plasten renses op af dårligt stillede lokale i fattige lokalsamfund. Plastindsamlingen er en kæmpe mulighed for disse affaldsplukkere, da de får et stabilt beløb pr. kilo opsamlet plast. Lokalbefolkningen, der vælger at være affaldsplukkere, kan gange deres daglige indkomst - hvilket for dem betyder mad, sikkerhed og mulighed.

Samlingen lettes og spores af Verdn og udføres af Empower AS. Empower opbygger et globalt plastaffaldsøkosystem baseret på den samme filosofi som det norske flaskeindskudssystem (en af ​​de mest effektive genbrugsordninger i verden). Ved at give plastaffald en værdi, er de i stand til både at stoppe lækage af plast til miljøet og omkostningseffektivt skabe incitamenter til indsamling af lækket affald.

×